Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά

Οπτική Ταυτότητα, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδίαση υλικών Επικοινωνίας